miercuri, 19 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6356 ha
Intravilan: 160 ha
Extravilan: 6196 ha
Populatie: 1986
Gospodarii: 1153
Nr. locuinte: 1309
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Gura-Racului, Bulzeşti, Seculeşti, Prejoiu, Saliştea, Înfrăţirea, Frăţilă, Poieniile, Stoiceşti, Piscu-Lung
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Meşteşugărit
Artizanat
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultura Câmpului
Creşterea animalelor
Apicultura
Obiective turistice:
Casa Memorială "Marin Sorescu"
Cimitirul "La Lilieci"
Popas turistic "Colţ de rai"
Facilitati oferite investitorilor:
Scutirea de impozite şi taxe locale
Concesionarea de terenuri pentru anumite obiective
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale
Alimentare cu apă curentă în comună
Extindere iluminat public
Construcţie poduri peste pârâul Horezu